<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


reprob-

resign-

rebus

rationalis

ratiocinium

repe

rei

re

recid-

ratiuncula

(reb)

(reprobab)

Rem-

res, rursus

non

reuers-

ratiocinatur

rationatur

(rationab)

nos, ros

retrorsus

nolo

nongen-

reformid-