<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


prandor
CNT 103,10

paries
CNT 100,3

pannus
CNT 95,65

purpureus
CNT 36,31

pratum
CNT 92,86

prudens
CNT 52,52

prandet
CNT 103,9

posterior
CNT 51,72

pannunculus
CNT 95,66

phalera
CNT 99,64

prandiolum
CNT 103,12

proelium
CNT 45,69

prorudis
CNT 75,71a

patria
Vat. Pal. lat. 1710

prorupit
CNT 46,64b

prandium
CNT 103,11

proceres
CNT 122,177

proceribus
CNT 122,178

proruit
CNT 75,77a

prorumpit
CNT 46,64b

pirum
CNT 105,36a