<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


obumbrat
CNT 93,40; 104,93

obambulat
CNT 90,34