<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


merens
CNT 39,68

meritus
CNT 39,68a

mittit
CNT 23,11

mendicus
CNT 40,59

mendicitas
CNT 40,60

monstrat
CNT 47,4

misit
CNT 23,25

mutabilis
CNT 31,77 A

mutabilis
CNT 31,77

firmamentum
CNT 34,71

Maecenas
CNT 117,32

Maeuius
CNT 117,31

moderatus
CNT 20,2

mutat
CNT 31,72

maximus
CNT 25,27