<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


fraudolentus
CNT 74,42

fertilitas
CNT 22,72a

fertilis
CNT 22,72

fitialis
CNT 55,100

fidelis
CNT 34,54

floralis
CNT 105,62 Ge

flosculum
CNT 105,60

fellis
CNT 95,20

flos
CNT 105,59

floscellum
CNT 105,61 Ge

floralis
CNT 105,62

flumen
CNT 73,74

familia
CNT 29,69

fel
CNT 95,19