<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


diuus Claudius
CNT 39,24

discernit
CNT 25,79

duodecim
CNT 61,36

duodecimus
CNT 61,24a

ducenta millia
CNT 61,80

discordia
CNT 44,59a

discum
CNT 107,84

duumuir capitalis
CNT 36,77

dulcescit
CNT 75,14 L1

disceptat
CNT 82,28 Go

discruciat
CNT 66,66

diuaricat
CNT 81,7a

disceptat
CNT 82,28

dicio
CNT 43,52; 43,53b

discertat
CNT 34,83