<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


disfatigat
CNT 72,37

Diogenius
CNT 116,6

dignouit
CNT 47,85a

Diogenius
CNT 116,6 A

dignoscit
CNT 47,85a

disfatigabilis
CNT 72,42

dialogus
CNT 76,36

distergit
CNT 49,3a

digressus
CNT 26,84a

diuergit
CNT 43,88a

dispergit
CNT 29,9

domino magnifico
CNT 122,141

disiunxit
CNT 66,4 Gu

disiunxit
CNT 66,4

distinxit
CNT 49,92

disiungit
CNT 65,100

dilargitur
CNT 41,24

distinguit
CNT 49,87

dispergam
CNT 12,68a