<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


Ditis pater
CNT 59,15

drappus
CNT 99,62a

dispetit
CNT 23,104

dispexit
CNT 26,46

dipampinum
CNT 105,51a

Ditis pater
CNT 59,15 GeGo

discrepitat
CNT 89,35a

dispertit
CNT 66,81

dispendit
CNT 41,59

disputat
CNT 24,30

dispendium
CNT 41,63

dispicit
CNT 26,37

displicuit
CNT 22,16

dapes
CNT 41,32

dapsilitas
CNT 41,28

dapsilis
CNT 41,27

distemperat
CNT 56,93a

disturpiat
CNT 42,60