<<< Incipit <<<
<<< capita <<<
>>> Incipit >>>
>>> capita >>>


emporium
CNT 100,86 Gu

epistula
CNT 20,26

appetit
CNT 23,102

adspexit
CNT 26,35a

approbat
CNT 19,93

expertus
CNT 56,10

expostulat
CNT 4,83

apputat
CNT 24,28

exemplum
CNT 63,63

exemplaria
CNT 63,64a

epodixis
CNT 93,75

adspicit
CNT 26,35a

expers
CNT 56,9

aduesperescit
CNT 69,11

adspirat
CNT 53,95

aduesperat
CNT 69,10

apparat
CNT 32,63

ad uespertinum
CNT 69,11a

expedit
CNT 51,47

expeditus
CNT 51,48